Colofon

Dit congres is een activiteit van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders.

Uitgever:
Marcel Mathijssen,

Sponsoring:
Voor informatie over advertentiemogelijkheden: sales@instondo.nl.

Een activiteit van:
Instondo B.V. | Binnen Kalkhaven 263 | 3311 JC Dordrecht |
T 078 645 50 85 | info@instondo.nl
www.tijdschriftib.nl | info@tijdschriftib.nl


© Instondo B.V. Auteursrechten voorbehouden. Het is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever artikelen, illustraties
of schema’s geheel of gedeeltelijk over te nemen. Aan de totstandkoming
van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans
onvolledig of onjuist is, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen
aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen en suggesties houden zij
zich gaarne aanbevolen. Vanwege de aard van de inhoud en het doel van
dit vakblad, wordt de abonnee geacht het blad te ontvangen in verband
met de uitvoering van een beroep of bedrijf.

 

Sandra Koot
Eigenaar en trainer van Educote en voorzitter Passend
Onderwijs CNV Onderwijs.
info@educote.nl
 

cover tijdschrift