ResizedImage25066 ACCO logo                                      Acco Uitgeverij
Het gedreven team van Acco Uitgeverij maakt hoogwaardige uitgaven voor de (toekomstige) professional werkzaam in de vakgebieden (ortho)pedagogiek, medische wetenschappen en psychologie. Alle boeken van Acco Uitgeverij zijn van hoge kwaliteit, praktisch, toegankelijk en persoonlijk. Kijk voor meer informatie op onze website: www.accouitgeverij.nl                                     
     
 amn logo2010  

AMN
AMN helpt jou bij wat écht belangrijk is in het onderwijs: in kaart brengen wie de leerling is en wat hem drijft. Van basisvaardigheden in taal en rekenen tot persoonlijkheid, houding en gedrag. En van zijn eerste dagen in het primair onderwijs tot en met de eindexamenklas van het voorgezet onderwijs!
www.amn.nl/onderwijs

     
 Cedeo  

CEDEO
Als strikt onafhankelijke instantie voorziet Cedeo in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging ten behoeve van inkopers van opleidingen en andere HR-diensten.
www.cedeo.nl

     
 CPION fc  

CPION
CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of
certificeert en registreert

     
 ResizedImage25095 Delubas  

Delubas
De missie van Delubas is ‘voor beter onderwijs’, en dat nemen
we heel serieus. We zijn continu alert op groepen kinderen die
buiten de boot dreigen te vallen. Bijvoorbeeld: - begaafde
leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen; - kinderen die
slecht scoren op bepaalde vakgebieden; - zwakke lezers met een zeer lage leesmotivatie. Voor deze kinderen maken we passende materialen die hen motiveren en uitdagen op hún niveau. Hier komen wij al 20 jaar gemotiveerd ons bed voor uit, en dat zullen
we blijven doen. We blijven ons inzetten Voor beter onderwijs!

     
 ResizedImage30982 KVG LOGO2 KLEUR 06   Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum ontwikkelt samen met auteurs
en andere inhoudelijke specialisten uitgaven waarmee we (aankomende) professionals in het onderwijs ondersteunen in
hun werk. In de vorm van digitale producten, tijdschriften, congressen en natuurlijk boeken. Veel intern begeleiders werken
met ons product Het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH). Kijk voor meer informatie op: http://vangorcum.nl/onderwijs/
     
 ZIEN LOGO   ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau. Wij richten ons
met circa 70 collega's op het meebouwen aan een sterke basis binnen zo'n 300 scholen. Handelingsgericht- en oplossingsgericht werken staan bij ons centraal.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
cover tijdschrift